Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 22.4.2020

TIVIA Uusimaa ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.04.2020 kello 18.00 TIVIA ry:n tiloissa osoitteessa Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo. Kokousmateriaalit lisätään yhdistyksen verkkosivulle viikolla 16/2020.

Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten*) vuoksi pyydämme jäsenistöä seuraamaan kokousta etäyhteyden kautta, mutta mikäli haluat käyttää puhe- ja äänioikeutta**), tulee jäsenen tulla paikan päälle tai luovuttaa valtakirja kokoukseen paikan päällä osallistuvalle henkilölle. Mikäli paikalle tulee yli 10 henkilöä, kokous joudutaan keskeyttämään ja kokousta tullaan jatkamaan myöhemmin määritettävänä ajankohtana.


*) Koronaviruspandemian vuoksi Aluehallintovirasto (AVI) on määrännyt, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Kunkin aluehallintoviraston alueelleen antama määräys perustuu tartuntatautilain mukaisiin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämistä ja sen ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

**) Patentti ja Rekisterihallitus (PRH) mainitsee, että edellytyksenä etäosallistumisen käyttöönotolle on, että asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä. Nyt kun yhdistyksen säännöissä ei ole mainintaa etäosallistumisesta, niin virallista puhe- ja äänioikeutta ei voida myöntää ilman sääntömuutosta.


KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
– kokouksen puheenjohtajan valinta
– kokouksen sihteerin valinta
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut asiat, jotka on toimitettu hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
9. Kokouksen päättäminen


Ilmoittautuminen:

Varaa aika kalenteriisi ja ilmoittaudu kokoukseen [tästä]. Etäosallistumislinkki toimitetaan ennakkoon ilmoittautuneille henkilöille.

Kokousjärjestelyiden valmistelemiseksi toivomme ilmoittautumaan 19.04.2020 mennessä.


Kokousmateriaali:

Vastaa