TIVIA Uusimaa ry:n toiminnasta vastaa hallitus ja verkostot. Hallituksen edustajat ovat TIVIA Uusimaa ry:n jäseniä, jotka on valittu yhdistyksen kokouksessa jäsenistön esityksestä. Hallituksen kokoonpanolla pyritään edustamaan laajasti jäsenkuntaa niin ikärakenteeltaan kuin ammatillisilta osaamisalueilta.

Hallitukseemme kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) mutta enintään kahdeksan (8) jäsentä, sekä enintään kaksi (2) varajäsentä.  Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Sekä puheenjohtaja että hallituksen jäsenet voidaan valita tehtäväänsä enintään kahdeksi (2) toimikaudeksi peräkkäin.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on perinteiset yhdistystoiminnan tehtävät eli yhdistyksen vuosikokoukset, hallituksen kokoukset, kokousten päätösten toimeenpano, talous- ja toimintasuunnitelmien laatiminen sekä niiden noudattaminen. Tämän lisäksi hallitus on osallistunut erilaisten tapahtumien ja yritysvierailujen suunnitteluihin ja järjestelyihin yhdessä yhdistyksen jäsenten kanssa.

Hallituksen puheenjohtajalle kuuluu lisäksi yhdistyksen yleisiä asioita, toiminnasta vastaaminen ja hallituksen kokousten koolle kutsumiset.

Hallitus 2024

 

 • Ossi Mäntylahti, puheenjohtaja
 • Minna Rasila, rahastonhoitaja
 • Paula Miinalainen, hallituksen jäsen
 • Esko Clarke Sario, hallituksen jäsen
 • Joona Haavisto, hallituksen jäsen
 • Eija Kalliala, hallituksen jäsen
 • Lauri Laitinen, hallituksen jäsen
 • Janne Hampinen, hallituksen varajäsen
 • Ilkka Ahola, hallituksen varajäsen

Edelliset hallitukset / johtokunnat

Edellisten vuosien hallitusten (aik. johtokunnan) kokoonpanot  vuodesta 2016 lähtien.

2023

 • Merja Mattsson, puheenjohtaja
 • Ossi Mäntylahti, hallituksen varapuheenjohtaja
 • Miika Länsi-Seppänen, rahastonhoitaja
 • Ilkka Ahola, hallituksen jäsen
 • Paula Miinalainen, hallituksen jäsen
 • Esko Clarke Sario, hallituksen jäsen
 • Joona Haavisto, hallituksen jäsen
 • Eija Kalliala, hallituksen jäsen
 • Lauri Laitinen, hallituksen jäsen
 • Janne Ollenberg, hallituksen varajäsen
 • Elina Varteva, hallituksen varajäsen

2022

 • Merja Mattsson, puheenjohtaja
 • Ilkka Ahola, hallituksen jäsen
 • Esko Clarke Sario, hallituksen jäsen
 • Joona Haavisto, hallituksen jäsen
 • Eija Kalliala, hallituksen jäsen
 • Miika Länsi-Seppänen, hallituksen jäsen
 • Janne Ollenberg, hallituksen jäsen
 • Elina Varteva, hallituksen jäsen
 • Tatu Vehmas, hallituksen jäsen
 • Lauri Laitinen, hallituksen varajäsen

2021

 • Merja Mattsson, puheenjohtaja
 • Tommi Vänninen, varapuheenjohtaja
 • Markku Hangasmaa, rahastonhoitaja
 • Lauri Laitinen, hallituksen sihteeri
 • Janne Ollenberg, tapahtumavastaava
 • Elina Varteva, koulutus- ja oppilaitosyhteistyö
 • Joona Haavisto, viestintävastaava
 • Tatu Vehmas, verkosto- ja yritysvastaava

2020

 • Merja Mattsson, puheenjohtaja
 • Tommi Vänninen, varapuheenjohtaja
 • Markku Hangasmaa, rahastonhoitaja
 • Lauri Laitinen, hallituksen sihteeri
 • Janne Ollenberg, tapahtumavastaava
 • Juha Salminen, viestintä- ja tiedotusvastaava
 • Elina Varteva, verkosto- ja yritysvastaava

2019

 • Joona Haavisto, puheenjohtaja
 • Merja Mattsson, varapuheenjohtaja
 • Markku Hangasmaa, rahastonhoitaja
 • Lauri Laitinen, hallituksen sihteeri
 • Janne Ollenberg, tapahtumavastaava
 • Elina Varteva, verkosto- ja yhteisövastaava
 • Tommi Vänninen, tiedottaja

2018

 • Joona Haavisto, puheenjohtaja
 • Katja Kuusela, varapuheenjohtaja
 • Jarmo Erling, rahastonhoitaja
 • Lauri Laitinen, hallituksen sihteeri
 • Tommi Vänninen, tiedottaja
 • Leena Rinne
 • Juha Lappi

2017

 • Katja Kuusela, puheenjohtaja
 • Sanna Sahlman, varapuheenjohtaja
 • Juhani Juselius, rahastonhoitaja
 • Jarmo Erling
 • Joona Haavisto
 • Leena Rinne
 • Lea Virtanen

2016

 • Kai Linnervuo, puheenjohtaja
 • Katja Kuusela
 • Joona Haavisto
 • Jukka Koskinen
 • Tero Tammisalo
 • Sanna Sahlman
 • Anne Kosonen