TIVIA Uusimaa ry:n toiminnasta vastaa hallitus ja verkostot. Hallituksen edustajat ovat TIVIA Uusimaa ry:n jäseniä, jotka on valittu yhdistyksen kokouksessa jäsenistön esityksestä. Hallitukseemme kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ja kokoonpano edustaa mahdollisimman laajasti jäsenkuntaa niin ikärakenteeltaan kuin ammatillisilta osaamisalueilta.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on perinteiset yhdistystoiminnan tehtävät eli yhdistyksen vuosikokoukset, hallituksen kokoukset, kokousten päätösten toimeenpano, talous- ja toimintasuunnitelmien laatiminen sekä niiden noudattaminen. Tämän lisäksi hallitus on osallistunut erilaisten tapahtumien ja yritysvierailujen suunnitteluihin ja järjestelyihin yhdessä yhdistyksen jäsenten kanssa.

Hallituksen puheenjohtajalle kuuluu lisäksi yhdistyksen yleisiä asioita, toiminnasta vastaaminen ja hallituksen kokousten koolle kutsumiset.

Hallitus vuonna 2021

 

 • Merja Mattsson, puheenjohtaja
 • Tommi Vänninen, varapuheenjohtaja
 • Markku Hangasmaa, rahastonhoitaja
 • Lauri Laitinen, hallituksen sihteeri
 • Janne Ollenberg, tapahtumavastaava
 • Elina Varteva, koulutus- ja oppilaitosyhteistyö
 • Joona Haavisto, viestintävastaava
 • Tatu Vehmas, verkosto- ja yritysvastaava

 

Edelliset hallitukset / johtokunnat

Edellisten vuosien hallitusten / johtokunnan kokoonpano vuodesta 2016 lähtien

 

2020

 • Merja Mattsson, puheenjohtaja
 • Tommi Vänninen, varapuheenjohtaja
 • Markku Hangasmaa, rahastonhoitaja
 • Lauri Laitinen, hallituksen sihteeri
 • Janne Ollenberg, tapahtumavastaava
 • Juha Salminen, viestintä- ja tiedotusvastaava
 • Elina Varteva, verkosto- ja yritysvastaava

2019

 • Joona Haavisto, puheenjohtaja
 • Merja Mattsson, varapuheenjohtaja
 • Markku Hangasmaa, rahastonhoitaja
 • Lauri Laitinen, hallituksen sihteeri
 • Janne Ollenberg, tapahtumavastaava
 • Elina Varteva, verkosto- ja yhteisövastaava
 • Tommi Vänninen, tiedottaja

2018

 • Joona Haavisto, puheenjohtaja
 • Katja Kuusela, varapuheenjohtaja
 • Jarmo Erling, rahastonhoitaja
 • Lauri Laitinen, hallituksen sihteeri
 • Tommi Vänninen, tiedottaja
 • Leena Rinne
 • Juha Lappi

2017

 • Katja Kuusela, puheenjohtaja
 • Sanna Sahlman, varapuheenjohtaja
 • Juhani Juselius, rahastonhoitaja
 • Jarmo Erling
 • Joona Haavisto
 • Leena Rinne
 • Lea Virtanen

2016

 • Kai Linnervuo, puheenjohtaja
 • Katja Kuusela
 • Joona Haavisto
 • Jukka Koskinen
 • Tero Tammisalo
 • Sanna Sahlman
 • Anne Kosonen