Akva perustettiin 15.11.1979 hotelli Klaus Kurjessa Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistyksen (Hetkyn) jäsenten atk-koulutuksesta vastaavien kerhoksi. Akvan nimi on säilynyt vuosien saatossa muuttumattomana, mutta sen täsmennystä on muutettu kaksi kertaa: vuonna 1987 Akvasta tuli atk-koulutuksen vuorovaikutusareena ja vuonna 1993 aktiiviset vaikuttajat.

1980-luku

Akva-kerhon lehti AKVAllinen, ilmestyi ensi kerran tammikuussa 1983, ja muuttui AKVA- lehdeksi vuonna 1988. Akvalainen laivaseminaaritraditio syntyi vuonna 1980 Tukholmassa ja akvalaiseksi juhlajuomaksi valittiin akvaviitti. Kerhon aktiivit tekivät Yhdysvaltoihin, Japaniin, Singaporeen, Saksaan ja silloiseen Neuvosto-Viroon verkostoitumis- ja opintomatkoja, joiden antia jaettiin Akvan seminaareissa. Tietokoneavusteinen opetus eli TAO innosti niin paljon, että Akvan rinnalle perustettiin uusi Hetkyn kerho TAOPPI eli tietokoneavusteisen opetuksen parissa ponnistelevat ihmiset. Akvassa toimi useita aktiivisia työryhmiä, jotka järjestivät tapahtumia tai laativat raportteja valitsemastaan aiheesta kuten tunnusluvuista, koulutusreiteistä, arviointipalautteesta, kouluttajan burnoutista ja elektronisesta postista.

Akvan seminaareissa käsiteltiin TAOn lisäksi mm. didaktiikkaa, luovia opetusmenetelmiä, atk- kouluttajaa muutosagenttina, hyväksikäyttäjätukea, NLP:tä, tietotekniikan uusia virtauksia ja tulevaisuuden työasema-arkkitehtuurin ominaisuuksia, uusia piirros- ja julkaisuohjelmia, PC:n ja Macin uusia ohjelmistoja sekä hypermediaa opetuksessa. Vuonna 1987 Akva järjesti Hanasaaressa kaksipäiväisen seminaarin, jossa käsiteltiin mm. vuorovaikutteista videota, TAOa, tekoälyä, ryhmäohjautuvuutta ja Kiinan mallia tietotekniikan koulutuksessa. Vuosikymmenen lopulla toteutettiin kauan suunnitellut Akva-lounaat.

1990-luku

Vuonna 1997 päätettiin ajan hengen mukaisesti muuttaa painettu Akva-lehti digitaaliseksi, mutta innostusta verkkojulkaisuun kirjoittamiseen ei riittänyt muutamaa artikkelia enempää. Vuoden 1999 joulukuussa Hetkyn Hypermediakerho liitettiin Akvaan, olihan tietokoneavusteinen opetus internetin ja hypermedian myötä kehittynyt verkko-opetukseksi.

Akvan suhteet Tallinnan ja Tarton yliopistoihin olivat aktiiviset, luotiinhan niitä jo neuvostoajalla. Akvalaiset pääsivätkin näköalapaikalta seuraamaan itsenäistyvän naapurimaamme tapahtumia. Kun Akva vuonna 1990 vieraili Tallinnan teknillisessä yliopistossa, vierailukutsu piti vielä esittää tullissa, mutta vuoden 1992 vierailulla Tallinnan ja Tarton yliopistoissa tulli ei enää kutsuja kysellyt.

Akvan laivaseminaarit Tukholmaan jatkuivat. Vuosina 1997 ja 1999 suunnattiin Viroon Kolgan kartanoon ja vierailtiin Viron parlamentissa. Laivaseminaareissa käsiteltiin mm. kehittävää työntutkimusta ja koulutustarpeita, yhteistoiminnallista ja kriittistä oppimista, projektitoimintaa, neuroverkkoja ja e-bisnestä, kouluttajan etiikkaa sekä ihmistä tietoyhteiskunnassa. Muissa seminaareissa käsiteltiin puhetaitoa, viestintää, piirto-ohjelmia ja värien käyttöä. tietokirjoittamista, nopeaa lukemista, oman työn organisointia ja kansallista tietotekniikkastrategiaa, multi- ja hypermediaa, uutta teknologiaa ja tietoverkkoja, etätyötä ja VPN:ää. Vuosisadan lopulla Akva järjesti Hetkyn jäsenistölle tilaisuuden Y2K:sta, jossa parikymmentä yritystä antoi käytännön neuvoja vuoden 2000 vaatimista toimenpiteistä.

2000-luku

2000-luvulla Akva vietti syntymäpäiviään kaksi kertaa: 20-vuotisjuhlia marraskuussa 2000 ja 30-vuotisjuhlia marraskuussa 2009. Laivaseminaarit lähtivät lentoon. Tukholman lisäksi suunnattiin Prahaan, Budapestiin, Riikaan, Pietariin ja Pärnuun. Prahassa ja Budapestissa vierailtiin myös maan parlamentissa. Seminaarien aiheina olivat mm. yhteiskunnan arvot, verkko-opetus, ketterät menetelmät ja testaus. Muissa seminaareissa käsiteltiin mm. CRM:ää, osaamista ja sen johtamista, verkkokirjoittamista, verkkoviestintää, valokuvia, ubiikkia, vieraita kulttuureja, IRC-Galleriaa ja älypuhelimia. Jo vuonna 2008 Akva järjesti ilmastoillan Eduskuntatalolla, jossa esiteltiin energiaa ja materiaalia säästävää ympäristöjärjestelmää.

Akva vieraili mm. F-Securella, Sanomatalossa, Soneralla, Sulakkeella ja Itellassa, Espoon tuomiokirkossa ja Postimuseossa. Suomen suurimmassa opetusalan tapahtumassa, Hämeenlinnan Aulangon ITK-konferenssissa (interaktiivinen teknologia koulutuksessa) Akva vieraili vuonna 2001. Virkistystoiminnassa painottuivat teatteri-illat.

2010-luku

Akva-risteilyillä käsiteltiin vuonna 2010 ketteryyttä ja pilvipalveluita ja vuonna 2011 sähköistä työpöytää ja älykästä tiedonhakua. Vuonna 2012 pohdittiin, minne olemme menossa pilvien ja virtualisoinnin myötä. Vuonna 2015 Akva yhdessä Sytykkeen ja TIVIAn kanssa nosti laivaseminaarinsa teemaksi teollisen internetin, IoT:n. Vuonna 2016 Akva vieraili e-Estonian Showroomissa Tallinnassa. Muissa seminaareissa käsiteltiin mm. viestintää ja ryhmätyöpalveluita, yhdessä onnistumista, projektinhallintaa, älypuhelimia, Facebookia ja Twitteriä, 3D-tulostusta, internetin merkitystä, etä- ja läsnätyötä, datan käsittelyä ja pilvipalveluita.

Virkistystoiminta oli vilkasta. Teatteri-iltojen ja golf-kisojen lisäksi Akva tarjosi jäsenistölleen valokuvausretkeä Kuivasaaren linnakkeelle ja Seurasaareen sekä retkiä Vallisaareen ja Reitzin kotimuseoon.